Top
Je potentieel benutten!
Alle tijdzegels zijn verbonden met een archetype. Hierboven zijn er 3 getekend. Wil je alle 20 archetypen van de Tzolkin leren kennen? Klik hier.


Ken jezelf

Het internet staat tegenwoordig vol met psychologische testen, zoals de MBTI indicator, Belbin teamrollen of kernkwadranten. Het kan zijn dat je één van deze testen wel eens hebt moeten maken als onderdeel van je opleiding, sollicitatie of werk. De testen geven meestal interessante inzichten in wie je bent en wat je kunt.

4D psychologie: de ontmoeting van je ziel

De psychologie van de vierde dimensie gaat dieper dan welke populaire en/of commerciële test ook! Je komt in contact met je diepste drijfveren, datgene dat jou overal drijft, nu en in de toekomst. Je kunt zelfs in contact komen met lagen van jezelf waar je nog niet bewust van bent!

Om je zielskracht te kunnen bepalen, is het nodig om je 4D tijdcode te achterhalen; dit kan bij TimeTools2013! Een 4D tijdcode is opgebouwd uit verschillende lagen.

Tijdzegels en archetypen

Je tijdzegel vormt het belangrijkste onderdeel van je persoonlijke 4D tijdcode. Hieronder zijn drie voorbeelden van tijdzegels weergegeven; er zijn in totaal 20 tijdzegels.


Ben Akbal Cib
Profeet Monnik Rebel


Een voorbeeld: de psychologie van Akbal

Jan is geboren op 22 maart 1966. In de vierddimensionale wereld stond die dag in het teken van het tijdzegel Akbal. Mensen die op een dag met het tijdzegel Akbal zijn geboren, hebben veel eigenschappen gemeen met een monnik. Zij hebben meestal een sterke wens om zich terug te trekken uit het sociale verkeer om op zoek te gaan naar de diepere lagen van de ervaring. Tegelijkertijd zijn deze mensen ook heel praktisch ingesteld en kunnen zij veel werk verzetten. Dit alles geldt dus ook voor Jan. De overeenkomsten met de monnik gaan heel diep. Waarschijnlijk wil Jan, net als een echte monnik, in stilte het geheim van de schepping ontdekken.

Met de kennis van de vierde dimensie kun je op een andere manier naar dezelfde persoon kijken. Is Jan inderdaad een type monnik? Zo nee, staat hij wel in zijn kracht? Zo ja, kan ik ook genieten van zijn rol in de wereld als 'monnik'? TimeTools2013 geeft je gereedschappen om op een geheel nieuwe manier naar de wereld om je heen te kijken!

Archetypes

De 20 tijdzegels van de vierde dimensie zijn eigenlijk archetypes. De psycholoog Carl Jung (zie foto) heeft uitgebreid over het verschijnsel archetypes geschreven.


Archetypes zijn kernachtige beelden, waaruit allerlei detailkenmerken kunnen worden afgeleid. Door na te denken over, bijvoorbeeld, de monnik, zie je in één keer wie iemand is en wat hem drijft. Bij een een ander zegel, bijv. Ben (profeet) zie je weer heel andere beelden voor je.

Mensen blijken telkens terug te vallen op hun archetypische gedrag. Ze gedragen zich zoals ze ten diepste zijn, namelijk volgens hun archetype.

Carl Jung was waarschijnlijk niet bekend met de tijdzegels van de vierde dimensie. Deze kennis moet hem zeer hebben aangesproken, omdat het naadloos aansluit op zijn idee van archetypes.

Daarnaast vormen de archetypes, volgens Jung, samen een uitgebalanceerde eenheid. Ze vullen elkaar aan en maken elkaar compleet. Dit is ook het geval met de 20 tijdzegels! Alle tijdzegels zijn nodig om het universum in harmonie te houden.


Meer weten over het tijdzegel werkboek? Klik hier.