Top
Wat wisten de Maya's?
Meesters van de tijd

Van alle volken die zich in de loop van de geschiedenis hebben ontwikkeld, nemen de Maya’s een bijzondere plaats in. Ze kenden namelijk uiterst precieze kalenders.

De Maya's konden bijvoorbeeld:

- zonsverduisteringen voorspellen
- talenten van mensen uitrekenen
- bepalen wat de samenleving als geheel nodig had.

Met name dat laatste is erg bijzonder: de Maya's wisten wat het juiste moment is voor groei en ontwikkeling van de mens en de maatschappij. Dit is kennis die we ook in de 21e eeuw goed kunnen gebruiken! De Maya's worden algemeen bestempeld als 'meesters van de tijd'.

De Maya's konden maatschappelijke flow organiseren!

De kracht van de Maya’s ging verder dan hun kennis van tijd. Ze hadden het organisatietalent om kalenders een centrale plaats te geven in hun samenleving. Ze wisten een maatschappelijke flow te organiseren en konden daarom een welvarende beschaving opbouwen, die in veel opzichten doet denken aan Atlantis.

Kennis Maya's herontdekt

De kennis van de Maya's is lange tijd verloren geweest. In de jaren ’90 van de vorige eeuw is veel kennis herontdekt door José Arguëlles (zie foto). Arguëlles is de grondlegger van de internationale beweging Law of Time (Wet van Tijd). Deze beweging is erin geslaagd om de kennis van de Maya’s over de hele wereld te verspreiden. Ook in Nederland zijn boeken uitgebracht en zijn (en worden!) diverse workshops gegeven of ceremonies georganiseerd.


TimeTools2013: een eigentijdse vertaling


TimeTools2013 baseert zich voor een groot deel op het werk van José Arguëlles. De benadering van Arguëlles wijkt op onderdelen af van de kalender van de huidige Maya's. De kalender van Arguëlles heet officieel de 'Dreamspell'. Arguëlles heeft altijd benadrukt dat de Dreamspell gaat om galactische kennis, die de cultuur van de Maya's overstijgt. TimeTools2013 sluit hierbij aan en spreekt liever over de vierde dimensie.

TimeTools2013 hanteert andere namen en symbolen dan gebruikelijk zijn bij de vertegenwoordigers van de Dreamspell. We zijn archetypes gaan gebruiken die aansluiten bij de moderne tijd en die meteen herkenning oproepen. Je kunt hier elders op deze website meer over lezen.


De Dreamspell hanteert namen die sterk zijn verbonden met de leefwereld van de Maya's 1000 jaar geleden (zoals rode slang, witte hond, rode maan, gele mens of blauwe adelaar). Intussen is de wereld echter enorm veranderd en hebben we een heel ander voorstellingsvermogen. We leven minder dicht bij de natuur en hebben te maken met een heel andere maatschappij. Ons gevoel bij woorden is wezenlijk veranderd ten opzichte van vroeger. TimeTools2013 is de Dreamspell daarom gaan moderniseren; de basis is echter onveranderd gebleven.

De Dreamspell (Tzolkin) en de vierde dimensie 

De Dreamspell (Tzolkin) is dus de waardevolle nalatenschap van de Maya's. Ze opent voor iedereen de deur naar de vierde dimensie en kan helpen om de uitdagingen van deze tijd op te lossen. Wil je verder lezen over deze bijzondere kalender? Klik hier.