Top
Cyclus 'holografisch creëren'TimeTools2013 start een nieuwe reeks interactieve avonden onder de naam 'holografisch creëren'. Bewust holografisch creëren is één van de prachtige mogelijkheden van de nieuwe tijd.

Elke dag weer legt iedereen zijn eigen bouwstenen neer in de wereld. Het lijkt misschien alsof iedereen zijn eigen huis bouwt en verbouwt. Toch is het maar net hoe je ernaar kijkt. Vanuit holografisch perpectief bouwen we niet alleen een huis, maar tegelijkertijd ook een stad, wereld of tijdgeest. Het grote klinkt door in het kleine en omgekeerd. Holografisch creëren betekent dat je beseft dat je altijd aan meerdere werkelijkheden tegelijk werkt, of je dit nu wilt of niet. Je kunt dit het beste doen door je favoriete scheppingsproces te perfectioneren. 

De Tzolkin onderscheidt vijf scheppingsprocessen die op ingenieuze wijze in elkaar grijpen. Ze functioneren op verschillende schaalniveaus en hebben verschillende sleutels tot succes. Alle cycli zijn met elkaar verbonden en bouwen op elkaar voort. Daarom is het nodig om ze allemaal te kennen. Dit stelt je in staat om de impact van je eigen werk te gaan zien en kun je beter gaan afstemmen op het werk van anderen!

Wil je weten wat jouw scheppingscyclus is (berekend m.b.v. de Tzolkin)? Klik dan hier.

Er zijn in totaal 7 bijeenkomsten:

Vrijdag 16 mei 2014, Zuidlaren
Holografisch creëren: inleiding

Vrijdag 30 mei 2014, Zuidlaren
Holografisch creëren deel I: vrije scheppingscyclus

Vrijdag 18 juli 2014, Zuidlaren
Holografisch creëren deel II: basale scheppingscyclus

Vrijdag 12 september 2014, Zuidlaren
Holografisch creëren deel III: virtuele scheppingscyclus

Vrijdag 31 oktober 2014, Zuidlaren
Holografisch creëren deel IV: harmonische scheppingscyclus

Vrijdag 2 januari 2015, Zuidlaren
Holografisch creëren deel V: mysterieuze scheppingscyclus

Datum: nader te bepalen
Holografisch creëren: afsluiting