Top
Sleutels tot het hart

Jouw startpunt van een wonderlijke ontdekkingstocht


Je hebt verschillende sleutels nodig om je hart te openen. Jouw tijdzegel is één van de belangrijkste sleutels.

Klik hier als je snel jouw tijdzegel wilt uitrekenen.

Een tijdzegel wordt bepaald aan de hand van de Tzolkin, de heilige kalender van de Maya's. Het zegel beschrijft welk type persoon je bent wanneer je leeft vanuit je hart. Hoe meer je vanuit je hart leeft, hoe meer je je zult herkennen in het type van jouw tijdzegel.


De 5 belangrijkste sleutels op een rij:

 1. Een andere beleving van tijd 
 2. De taal van het hart
 3. Worden wie je bent
 4. Samenhang gaan zien  
 5. Het mysterie toelaten  
Hieronder lees je hoe je met deze sleutels toegang verwerft tot een nieuwe, vreugdevolle manier van leven. 1. Andere beleving van tijd  


Heb je je wel eens afgevraagd wat tijd nu eigenlijk is? De kans is groot dat je denkt dat tijd ooit in het verleden is begonnen om via het heden naar de toekomst te bewegen. Dit noemen we lineaire tijd. Voor de Maya's was tijd circulair. Dat betekent dat er sprake is van terugkerende tijdpatronen. Hierbij kun je denken aan de beweging van de seizoenen: lente, zomer, herfst, winter, waarna de cyclus opnieuw begint. De Tzolkin werkt ook zo!

Net als bij de beweging van de seizoenen hebben tijdsperiodes in de Tzolkin een duidelijke betekenis. Hierbij kun je denken aan een dag in de winter, die duidelijk anders is dan in de zomer. Immers, op een winterdag kan het sneeuwen en weet je dat de bomen kaal zijn. Een zomerdag kan heel heet worden en je weet zeker dat het 's nachts niet gaat vriezen. Zo is het ook met de dagen van de Tzolkin. Op elke dag kan er iets gebeuren dat past bij het karakter van de dag. Je weet niet precies wat er gaat gebeuren, maar het past binnen het thema van de dag.

Vind je dit interessant? Klik hier om te kijken wat het thema van vandaag is.

De Tzolkin kent 20 verschillende tijdzegels en daarmee dus ook dagthema's. Je kunt je abonneren op het TimeTools2013 4D dagadvies om deze 20 energieën te leren kennen. In het begin vraagt het enige oefening om de dagthema's te herkennen in je eigen leven. Na verloop van tijd ga je zien dat de belangrijkste gebeurtenissen bijna altijd passen bij de energie van de dag. Het 4D dagadvies gaat uiteindelijk als een kompas voor je werken.

Klik hier om te lezen hoe je een nieuw gevoel voor tijd kunt ontwikkelen2. De taal van het hart


Op het moment dat je je gaat afstemmen op het ritme van de vierde dimensie, gaat je beleving veranderen. Je gaat dezelfde aardse gebeurtenissen op een andere manier beleven. Het is een verandering die van binnenuit plaats vindt, in eerste instantie meestal ongemerkt. De trilling van de vierde dimensie opent je hartchakra en maakt een enorm verlangen naar verbondenheid en eenheid in je los. Op het moment dat je hartsverbinding voelt, komt er een verliefdheid in je op, die uitstraalt naar alles en iedereen, ook naar jezelf. Dit is een gelukzalig gevoel. Je staat in verbinding met de universele liefde die niet persoonsgebonden is. Vandaar dat we spreken van het 'groene hart'. Het groene hartchakra gaat over de universele liefde, dat is wat anders dan de passionele liefde van een 'rood hart'.

Dieren helpen ons om de vreugde van het groene hart te ontdekken. Paarden (en dolfijnen) zijn hierin onze belangrijkste leermeesters. Deze betrokken en liefdevolle dieren staan voor de mens klaar en willen met ons samenwerken in de Nieuwe Tijd. Het is voor iedereen van groot belang om de taal van paarden te leren spreken. Paarden leren ons hoe woordenloze communicatie verloopt via het hart! We gaan plotseling ontdekken hoe het is om in een 'kudde mensen' (een community) te leven. Deze energetische communicatie is zuiver, razendsnel en hartverwarmend. Er zijn echter wel spelregels, die de paarden ons willen leren. Door te leven vanuit ons groene hart, kunnen we doordringen tot de essentie van communicatie met onze medemens en alle andere levensvormen. Door te oefenen zul je merken dat je steeds meer toegang krijgt tot geavanceerde communicatievormen, zoals: 
 • Intuïtieve waarneming (aanvoelen wat er gaat gebeuren)
 • Intenties van anderen kunnen waarnemen
 • Telepathie
 • Synchroniseren met het bewegende collectief
 • Helder zien / weten / voelen
Energetische communicatie werkt alleen op basis van respect, vrijheid en een sterke verankering in het hier en nu. De basishouding die hierbij hoort, is zo nieuw voor de meesten van ons, dat het nog flink wat oefening kost om je hierin te bekwamen. Je zult echter meteen ontdekken welke kracht en vreugde het oplevert. Je zult blijer en effectiever zijn in het maatschappelijke verkeer en gaat afstemmen op een nieuwe werkelijkheid.

Klik hier (link werkt nog niet) om te lezen hoe TimeTools2013 jou kan ondersteunen in het ontdekken en ervaren van je Groene Hart.


3. Worden wie je bent 


Op het moment dat je vertrouwd raakt met je groene hart, ga je hele nieuwe kanten van jezelf ontdekken. Je gaat steeds meer leven vanuit je zielskracht en gaat zien waar jij ten diepste voor staat en voor gaat. Jouw plek in de wereld is uniek en je krijgt steeds meer de behoefte om deze unieke plek in te nemen. Ook ga je zien dat iedereen een unieke plek heeft en dat we elkaar aanvullen. Samen vormen we als mensheid een levend kunstwerk! Dit kunstwerk kan alleen maar bestaan omdat iedereen zijn eigen rol inneemt. Hoe meer iedereen zijn eigen plek inneemt, hoe beter dit kunstwerk tot zijn recht komt. Het geeft een grote vreugde om je een werkelijke deelnemer te voelen aan het grote kosmische theater. Pas dan ga je ook jezelf echt zien!

Op basis van de Tzolkin, de kalender van de Maya's, kunnen we precies uitrekenen wat jouw unieke plek is in de wereld. Deze unieke plek kunnen we aanduiden als 'archetype'. Je speelt bijvoorbeeld de rol van een 'moeder', 'profeet' of 'rechter'. Er zijn miljoenen vormen om concrete invulling te geven aan een archetype. In de kern speel je echter dezelfde rol. De Tzolkin kent 20 verschillende archetypen, die elk 13 verschillende (levens)opdrachten kunnen krijgen. In totaal zijn er dus 20x13 = 260 verschillende archetypische rollen. Het is een openbaring om te ontdekken wat de archetypische kern is van jouw leven. Het geeft je enorm veel steun bij het maken van de keuzes die nodig zijn om jouw plek in de wereld in te nemen. Het manifesteren van je ziel vraagt dus om enkele belangrijke stappen:
 • Je plek in de wereld ontdekken aan de hand van jouw tijdzegel in de Tzolkin
 • Jouw levensopdracht bepalen aan de hand van de tijdlus waarin je bent geboren
 • Ontdekken wat je archetypisch rol inhoudt en welke potentie je hebt
 • Innerlijke blokkades opruimen die je tegenhouden in je roluitoefening
 • Het samenspel van rollen begrijpen en ondersteunen
 • ...
Klik hier (link werkt nog niet) om te lezen hoe TimeTools2013 jou kan ondersteunen in het manifesteren van je ziel 


4. Samenhangen gaan zien
 

Het tijdperk van de vierde dimensie is een periode waarin alle kennis, ervaringen weer bij elkaar komen. Je zou zelfs kunnen zeggen: het paradijs wordt hersteld. Dit kun je echter alleen ervaren als je hier oog voor hebt. Zolang je, bijvoorbeeld, zegt "ik ben een boeddhist', dan ben je te veel gefocussed op een deel van het geheel. Het klinkt anders als je zegt 'ik voel me aangetrokken tot het boeddhisme, maar ook tot natuurvolken, wetenschap en moderne kunst." Alle wijsheidstradities, culturen en religies komen samen. Ze hebben allemaal een functie in een groter geheel en in de Nieuwe Tijd kunnen we de samenhang (eindelijk) gaan ervaren in ons groene hart. Dan weten wanneer het tijd is voor een boedhistische benadering en wanneer het nodig is om deze aan te vullen met, bijvoorbeeld, Christelijke waarden. Hoe meer je je verdiept in de energieën van de 20 tijdzegels van de Tzolkin, hoe meer je de overkoepelende structuur gaat zien waarbinnen wijsheidstradities elkaar aanvullen.

De grootste verandering van de Nieuwe Tijd is waarschijnlijk de overgang van individueel naar collectief bewustzijn. Dit is een volledig nieuwe stap in de ontwikkeling van de mensheid. Om verder te evolueren moeten we onszelf gaan organiseren in collectief verband. Dit is bijvoorbeeld al te zien in het milieuvraagstuk. Een duurzame wereld vraagt om samenwerking tussen alle landen van de wereld. De 'grote wereld' wordt daarmee een 'klein' dorp, waarin je elkaar kent en elkaar aanspreekt op elkaars verantwoordelijkheden. Ook innovatie wordt steeds complexer en vraagt om samenwerking tussen verschillende organisaties. Ook wordt het belangrijk om de afstand tussen klant en producenten te verkleinen, wat tot uitdrukking komt in de term 'prosument'. We zien echter ook dat veel van die noodzakelijke samenwerkingsverbanden moeizaam van de grond komen. Dat komt omdat we nog te individueel zijn ingesteld. Het is nodig om onszelf te gaan zien als samenwerkende individuen die elkaar nodig hebben. Zoals de Maya's het zo mooi zeiden: 'In Lak'ech, ik ben een andere jij'.

Leven vanuit collectief bewustzijn vraagt om een quantumsprong in ons bewustzijn. Het betekent dat we eerst gaan voelen welke collectieve beweging zich wil manifesteren. Vervolgens gaan we kijken hoe we hier als individu aan kunnen bijdragen, met heel ons hart en ziel. Dit kan dus pas werken op het moment dat jij in staat bent vanuit zielskracht te leven. En het gaat dan ook vanzelf. Je ontdekt namelijk dat je anderen nodig hebt om jouw missie in het leven vorm te geven. Leven vanuit collectief bewustzijn brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals: 
 • Afstemmen op het 'collectieve veld’
 • Holografisch creëren
 • Schakelen tussen individueel en collectief bewustzijn
 • Doordringen tot de kern van vrijheid en vertrouwen
Klik hier (link werkt nog niet) om te lezen hoe TimeTools2013 jou kan ondersteunen in het werken vanuit collectief bewustzijn.


5. Het mysterie toelaten
 

p.m.

 
Klik hier (link werkt nog niet) om te lezen hoe TimeTools2013 jou kan ondersteunen in jouw contact met het mysterie