Top
Kennismaking met Triale Dreamspell kalender


DATUM: 27 februari 2016
TIJD: 20.00 - 22.30 uur
LOCATIE: Zuidlaren

Wat houdt de Triale Dreamspell kalender precies in?


TimeTools is onlangs overgestapt op een nieuwe, vierdimensionale kalender. De overstap is even verrassend als logisch. De verrassing zit erin dat de kalenderverandering de kern van TimeTools2013 raakt. Aan de andere kant merken we op velerlei wijzen hoe het leven op Aarde in rap tempo aan het veranderen is. De spirituele trilling is zich dusdanig aan het verhogen, dat ook de vierde dimensie op een hoger niveau kan worden aangeslagen. We zullen op deze avond uitleggen wat de hogere trilling inhoudt en wat de voordelen ervan zijn.

Verder zullen we uitgebreid stilstaan bij het principe van trialiteit. De overgang van dualiteit naar trialiteit is zo mogelijk nog groter dan de overgang van 3D naar 4D. We kunnen ons haast niet voorstellen wat een wereld zonder tegenstellingen is. En toch is het mogelijk! Trialiteit stelt ons in staat om individuele aardse passie, maatschappelijke taakgerichtheid en spirituele verlichting met elkaar te synchroniseren. Dit wekt een energieveld op dat vele malen groter is dan we in een duale omgeving kunnen bereiken. TimeTools2013 heeft reeds diverse ervaringen in professionele praktijken. We hebben gemerkt dat trialiteit de wereld opnieuw in beweging kan brengen, zelfs op plekken waar zij lijkt vastgelopen te zijn in dualistische padstellingen.

Heb je vragen over de Triale Dreamspell Kalender? Neem ze mee naar deze avond, want er volop gelegenheid voor interactie!


Klik hier om je aan te melden voor de avond. N.B. De avond kan ook bezocht worden met de TimeTools2013 strippenkaart.

Klik hier voor informatie over de Triale Dreamspell kalender.