Top
Levensbloem in 13 kleuren

De vierde dimensie gaat over de kracht van het hart. Je gaat pas echt ontdekken wat liefde is, als je beseft hoe elke seconde uitdrukking geeft aan jouw verbinding met het leven om je heen. Alles wat op je pad komt, weerspiegelt jouw proces van innerlijke groei en ontwikkeling. Kun je glimlachen naar jezelf en doordringen tot de eenheid van het bestaan?


De harmonie van 12+1 kleuren

De levensbloem in 13 kleuren symboliseert de eenheid van de vierde dimensie. In de vierde dimensie komen alle kleuren van het leven bij elkaar in een perfecte harmonie. Als je leeft op de trilling van de vierde dimensie, kun je deze harmonie op elk moment van de dag ervaren, waar je ook bent. 
De harmonie van het leven wordt overal zichtbaar en op alle schaalniveaus: in jou als individu, in groepen, op maatschappelijk niveau en zelfs op kosmisch niveau. Iedere kleur heeft zijn plek in een groter geheel. Hoewel dit logisch klinkt, blijkt het in de praktijk meestal lastig te realiseren. Spiritualiteit en dagelijks leven zijn bijna altijd en overal gescheiden terreinen gebleven. In de huidige tijd is deze splitsing echter aan het verdwijnen!  

De ervaring van eenheid is alleen mogelijk in je hart. Daarom is het nodig om vanuit je hart te leven. Dit is een volledig nieuwe stap in de ontwikkeling van de mensheid. Als mensheid maken we op dit moment de overgang van ons verstand naar ons hart. Dit gaat met vallen en opstaan; er is grote vreugde, maar zeker ook intens verdriet. Het is lang niet altijd gemakkelijk om oude patronen los te laten, maar de tijd is er klaar voor! Beweeg je mee?

Spiritualiteit in het dagelijkse leven

Spirituele groei is een behoefte van veel mensen. Vooral in onze welvarende maatschappij in het Westen hebben mensen behoefte aan zingeving. Vele van de andere (basis) behoeften zijn bevredigd. We willen nu in harmonie komen met onszelf en met onze omgeving.

Spirituele groei is een breed begrip. Het gaat om allerlei soorten vragen, zoals:

  • Wat is de diepere betekenis van mijn ervaring?
  • Waar liggen mijn specifieke kwaliteiten en drijfveren?

  • Wat is mijn rol in het universum?

  • Wat is mijn levenspad?
  • ...

Er is niet één antwoord op deze vragen te geven. Naar mate je verder komt op het pad van spirituele groei, ga je anders tegen zaken aankijken. Je kunt andere antwoorden begrijpen.

In het tijdperk van de derde dimensie zijn de 12 sterrenbeelden (astrologie) heel belangrijk geweest voor het leven met spiritualiteit. Hier komt nu echter verandering in. De taal van de sterrenbeelden zal steeds minder geschikt blijken voor het daadwerkelijk begrijpen van de vierde dimensie. Er is een taal nodig waarin de 12 sterrenbeelden ook als een geheel ervaren kunnen worden. Er is daarom een verschuiving nodig van het getal 12 naar het getal 13. Zie hier het belang van de levensbloem in 13 kleuren!

Kennis van de Maya's

Verschillende volken over de wereld hebben aangegeven dat de 21e eeuw een omslagpunt vormt in de geschiedenis van de mensheid. Er zal een tijdperk van licht aanbreken, dat ook wel het Aquariustijdperk wordt genoemd. 

De Maya's zijn heel nauwkeurig geweest in het berekenen van deze overgang. Zij werken met een kalender die is gebaseerd op het getal 13. Volgens de Maya's is de Nieuwe Tijd in 2013 begonnen. TimeTools2013 (kijk naar de naamgeving) heeft zich diepgaand laten inspireren door de unieke kennis van de Maya's. 

Wil je verder lezen over de kennis van de Maya's? Klik hier.