Top
Wat is tijd?DATUM: 5 maart 2015
TIJD: 20.00 - 22.15 uur
LOCATIE: Zuidlaren


Thema avond 2: Wat is tijd?


We hebben allemaal wel eens ervaren wat het is om 'tijdloos' te zijn. Je vergeet de tijd en gaat zo op in je bezigheden, dat je het gevoel hebt dat het leven even helemaal compleet is. Het zijn van die zeldzame momenten, die we vooral beleven als we op vakantie zijn of vrij zijn in het weekend. Zou het niet mooi zijn om dit elke dag te kunnen ervaren? Zelfs op je werk of in het drukke gezinsleven? Het is mogelijk! Het is alleen wel nodig om op een andere manier naar tijd te gaan kijken...

In de vierde dimensie is voor het werken met tijd een sleuterrol weggelegd. Einstein noemde tijd zelfs de vierde dimensie. Het is dus niet voor niets dat we een hele avond de tijd nemen om ons inzicht in het wezen van tijd te verdiepen. We zullen eerst enkele grote misverstanden uit de weg moeten ruimen. Tijd is namelijk niet wat we altijd hebben geleerd! Vaak vatten we tijd op als een hulpmiddel om ons leven te plannen (m.b.v. horloge en kalender). Op zich is dit waar, maar niet vanuit vierdimensionaal perspectief. In de vierde dimensie heeft tijd een inhoud. Ze reikt ons voortdurend andere thema's aan, die we uitwerken in de materiële wereld. Tijd ordent dus ons leven in plaats van andersom! We zullen dit uitleggen aan de hand van begrippen als tijdlandschap, tijdzone en tijdcyclus. Je gaat ontdekken dat je een tijdreis aan het maken bent en dat je, net als in een echte vakantie, bepaalde gebieden beter wilt leren kennen en op andere manieren gaat waarderen. De andere kijk op tijd opent een geheel nieuwe wereld, waarin we plotseling zicht krijgen op verborgen codes die ten grondslag liggen aan de ervaringen die we elke dag opdoen. 
Klik hier om terug te keren naar de algemene informatie over de cursus 'Introductie vierde dimensie'.

Klik hier voor informatie over het thema van de derde avond.