Top
4D en persoonlijke krachtDATUM: 20 maart 2015
TIJD: 20.00 - 22.15 uur
LOCATIE: Zuidlaren


Thema avond 3: Persoonlijke kracht en de vierde dimensie


Op de laatste dag van de cursus komen we uit bij onszelf. We staan stil bij de vraag naar het doel van ons leven en hoe we dit vanuit vierdimensionaal perspectief kunnen kennen en ervaren. De 20 tijdzegels spelen hierbij een sleutelrol. We zullen laten zien hoe een tijdzegel kan doorklinken in jouw leven en wat dit brengt voor jou en de wereld om je heen. 

Later op de avond gaan we nog een stap verder. We gaan terug naar onze goddelijke oorsprong en leggen uit waarom we ooit het paradijs hebben verlaten. Na lange tijd van existentiële eenzaamheid, krijgen we in het tijdperk van de vierde dimensie de kans opnieuw in verbinding te komen met onze oorsprong. Dit gaat echter niet vanzelf en vraagt om een quantumsprong in onze persoonlijke ontwikkeling. 

In de vierde dimensie kunnen we als mens leren om het individueel bewustzijn (eerste 7 chakra's) te overstijgen en ook te gaan leven vanuit collectief bewustzijn (hogere chakra's). Dit gaat veel verder dan het hebben van sociale of maatschappelijke betrokkenheid! Het geeft ons een totaal ander inzicht in wie we ten diepste zijn en geeft ons enorme mogelijkheden om als organisch collectief kennis te vergaren, te manifesteren en in liefde te genieten van het leven. 
Klik hier om terug te keren naar de algemene informatie over de cursus 'Introductie vierde dimensie'.